Choď na obsah Choď na menu
 


Aký má byť rádioamatér 10toro

20. 4. 2010
Rádioamatér je ....
.... ohľaduplný
Nikdy sa úmyselne na pásmach nespráva tak, aby svojim konaním znepríjemňoval potešenie z vysielania iným rádioamatérom
.... lojálny
Záleží mu na napredovaní rádioamatérstva, vždy je prístupný a ochotný pomôcť ostatným rádioamatérom v klube, svojou prácou sa vždy v rámci svojich možností a schopností snaží pričiniť o rozvoj spoločnosti ku ktorej prináleží.
.... pokrokový
Sústavne sleduje technický pokrok, snaží sa o vylepšovanie a udržiavanie svojho zariadenia v takom stave, ako to umožňujú najnovšie technické poznatky.
.... priateľský
Ak je o to požiadaný, ochotne zníži tempo a je pri práci na pásme trpezlivý. Vždy má priateľskú radu a je ohľaduplný k začiatočníkom. Ochotne spolupracuje a má pochopenie aj pre záujmy iných - toto je hlavným puncom ducha rádioamatéra.
.... vyrovnaný
Rádio je pre neho záľuba. Nikdy nepripustí, aby jeho záľuba bola na prekážku v rodinných, pracovných, školských alebo iných povinnostiach voči spoločnosti. 
.... patriot
Je vždy pripravený svojim umením a zariadením ochotne pomôcť spoločnosti a krajine.